2013-2014 жылғы биохимия пәнінен өткізілген жазғы сессияның барысы жайлы тәуелсіз бақылаушының пікірі