С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ