2013ж. 26.04. ішікі аурулар пропедевтикасы кафедрасы внутренних болезней провела, посвященную профессор Барлыбаев Хабиб Актай-ұлының 115 жылдығына арналған юбилелік құрылтай өткізді