Қоғамдық денсаулық сақтау

Силлабус 051101 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР (СОӨЖ)

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ

«ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ» БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕГІШ ҚҰРАЛЫ