Оқу-әдiстемелiк жүйесі

«Өз еңбегiн талдауға икемi болатын ұстаз мықты, тәжiрибелi болады»

В.А.Сухомлинский.

 

«Егер ұстаз өз iсіне және оқушыларға өз махаббатымен сабақтастырса, ол жетiлген мұғалiмi. Л.Н.Толстой.

 

Бiлiмнiң сапасы оқу-әдiстемелiк жүйе арқылы жүзеге асады, кафедраның әдiстемелiк қамтамасыздығының деңгейiн сабақ беру бойымен «неврология» кешен туралы айтуға болады.

2011 жылға дейiн жүйке ауруларының кафедрасында келесi тәртiппен сызықты және несие оқу формасы бойымен сабақ беру жүргiзілдi: 051106 «Шығыс дәрiгерлiк» мамандық бойымен 3, 4, 5, 6 курстың студенттерiне, «Жалпы медицина» 051301 тәртiп бойымен 5 курстiң студенттерiне «неврология» пәні бойынша, 051101 «Емдеу iсі» мамандық бойымен 5 курстiң студенттерiне — (ГОСО — 2005) «Неврология», 3 курс «Стоматология»  тәртiп бойымен «Неврология» пәні бойынша. 051101-шi «Мейірбикелік iс» мамандығы бойынша 2 курс студенттерi 2009 оқу жылдан  2013 жылғы тәртiп бойымен «Неврологиядағы Мейірбикелік iс» өткізілді.

Университеттің қабылдауымен Болондық декларациясына өтуіне байланысты кезекті түрде несиелік оқуға өттi. Жүйке аурулары кафедрасында 2012 жылдан 5 курс 051301 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша бакалавриатқа үйрету және 3 курсының «Стоматология» студенттерiне «Неврология» пәні бойынша білім берілуде.

Бiздiң университеттің бiлiм беретiн саясаты кәсiби бiлiм талап ететiн тәсiлдемеге бағытталған, жоғары біліктілікті және білімділікті талаптайды. Бiздiң студенттер жұмысының бiрiншi күнiнен силабустармен, пән саясатымен, критерийлермен, әр жаттықтыру сабағында жаттығу дағдыларын игеруге себеп көрсете танысады. Бiз бiлiмдерін екi кезеңде бағалаймыз.

Емтиханның бiрiншi кезеңi — теориялық бiлiм тестiлiк тапсырмалары (олардыңның санының тестiлiк тапсырмаларының банкiнде 1000 ға тең) жолымен бағаланады. Бiзбен екiншi емтиханның кезеңi үшiн нақты жiктелген (ОСКЭ) клиникалық емтихан таңдалған, өйткенi толық өлшемде ол емтихан алатын емтихан алушының дұрыс бағасын талаптарға сай жауап беруін қамтамасыз етедi.

Бiздiң оқытушылар оқыту әдiстерін белсендi жаттықтыру сабақтарында қолданылады: — бұл ауқымды оқыту (оқытушы жағдайға байланысты есеп ахуалын құрады, мүмкiн мәселенiң рұқсатына тәсiлдемелерiне ұжымдық талқылау ұйымдастыра; студент өз нобайларын қорытындылармен дәләлдеу қажет).

Студенттерде «Мидың ойлау дауылымен» логикалық ойлау, жетекшiлiктi, есте сақтау өндіріп, жалпылауды белсендiреді.

Студенттің өзiндiк жұмысы (үйренушi) оқу белсендiлiгiнiң түрлi өңдерiн орындауда жүзеге асырылады. Клиникалық пәннің жиі таралған түрі «Неврология» оқу әдебиетiмен жұмыс болып табылады. Бiз түпдерек, негізін ерекшелей мәтiн ойын дұрыс ұғамыз. Студент эссе, презентация, сөзжұмбақтар және тағы басқалар құрауы керек.

Студенттің өзiндiк жұмысы, iс жүзiндегi қызметтiң тәжiрибесiн талдауға, шешiм тез қабылдауға, ғылыми тәсiлдеменi тәжiрибелік өңдеуiне себепті. Оқытушының басқаруымен студенттің өзiндiк жұмысы алдында тапсырмасы ауыр мәселенi құр мәселенiң шешiмi үшiн үйренушi оқытушының нұсқау беруiн нұсқаумен жүргiзiледi. Жаттығу дағдылары, үйренуге iлтипат мәселе арқылы, қызығушылығы белсендiлiкке үйренушi позитивтi эмоцияларында қалыптастыра жұмыстың бұл өңiнде екпiндетедi.