Медициналық-профилактикалық іс

Силлабус 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс» мамандығы үшін

«МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

«МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ

«МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС» БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕГІШ ҚҰРАЛЫ