Жүйке аурулары кафедрасында студенттерiң ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ассистент Д.А. Митрохин. 4 жыл шамасында кафедрада СҒЗЖ жауапты.

СҒЗЖ мақсаты студенттерге негізгі клиникалық неврологиялық аурулармен науқастарды терең клиникалық неврологиялық зерттеуге үйрету. Ағымда жылда студенттер негізгі параклиникалық зерттеу әдістерін игерген: ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ, ЭхоЭГ, MPT, KT, нейропсихологиялық тесттер.

Ерекше көңіл бөлінгені студенттерде ғылыми-зерттеулік қызығушылықты дамыту болды. Студенттер өздері жүйке жүйесі ауруларымен науқастарды жүргізді. Электрофизиология бөлмесінде жұмыс істеді, тақырыптық жоспарға сәйкес баяндамалар және рефераттар дайындады.

Студенттер ғылыми зерттеулерін кафедра қызметкерлерімен бірге жүргізіледі.

СҒЗЖ жиналысы ай сайын №1 ҚКА базасында өткізіліп отырды.

Университтетің 1 турынан өткендер — Клепиков Дмитрий, Белоус Сергей, Цой Радмила, Павленко Татьяна, Ладычук  Екатерина. 3 турға дейін стендтті баяндамасымен жеткен және 1 орын иегері — Клепиков Дмитрий, Белоус Сергей «Современные патогенетические, патофизиологические аспекты вертеброгенной боли и подходы к лечению (стендовый доклад)» (ғылыми жетекшісі — проф. Нургужаев Е.С.).

Ғылыми студенттiк қоғамда — 11 адам. Сапты аяқ жұмыс жаңа қалыпта құрастырылды. Ағымдағы жылы студенттер  ғылыми-практикалық журналға 5 стаьтя жазылып жарияланған. Ерекше iлтипат студенттерiндің  ғылыми-зерттеу жұмыстардың дағдыларының өндiруіне бөлiндi. Студенттер жүйке жүйесiнiң патологиясымен науқастарды өз алдына жетекшiлiк еттi. Студент ғылыми зерттеу жұмыстарын кафедра қызметкерлерiмен бiрге өткiздi.

2012-2013 оқу жылының жауапкер және ғылыми жетекшілері, ПОҚ:

1.         Проф., м.ғ.д. Нургужаев Е.С. – Цой Р., Вакидинов Я., Елгин Е. Ғылыми жұмыстың тақырыбы «Изучение эффективности препарата вестибо у больных с дисциркуляторной энцефалопатией смешанного генеза с явлениями вертебрально-базилярной недостаточности».

Сабденова Саида (ОМ 576-1) және Турсынова Асем (ОМ 576-1) «Современные подходы к комплексной терапии паркинсонизма

2.         Проф., м.ғ.д. Раимкулов Б.Н. – Клепиков Д., Белоус С. Ғылыми жұмыстың тақырыбы «Современные патогенетические, патофизиологические аспекты вертеброгенной боли и подходы к лечению»

3.         Доцент Избасарова А.Ш. – Ким Я. Ғылыми жұмыстың тақырыбы «Современные подходы к лечению головокружения».

4.         Доцент Мухамбетова Г.А. – Дуйсекеева Г., Сейди Медина. Ғылыми жұмыстың тақырыбы «Современные аспекты головокружения при ХИМ. Клинические проявления».

5.         Асс., м.ғ.н. Митрохин Д.А. – Цой Р., Вакидинов Я., Елгин Е. Ғылыми жұмыстың  тақырыбы «Изучение эффективности препарата вестибо у больных с дисциркуляторной энцефалопатией смешанного генеза с явлениями вертебрально-базилярной недостаточности».

Кафедрада екі жылдай  ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысқан біздің студенттер, «Білім күніне» қатысты, екінші бөлімге (03.04.2013ж.) және үшінші бөлімге (26.04.2013 ж.). қатысты.

2 бөлімге 03.04.13жылы өткен:

1. Кипшакбаева Салтанат ЖМ интерн-терапевт: «Лечение больных с хронической ишемией мозга различного генеза препаратом Галидор» атты тақырыбымен  презентациялық ауызша баяндамасымен қорғаған.

2. Сабденова Саида (ЖМ 576-1) және Турсынова Асем (ЖМ 576-1) «Современные подходы к комплексной терапии паркинсонизма (ауызша презентация).

3. Цой Радмила (ЖМ интерн-терапевт), Вакидинов Ядигар (ЖМ интерн-терапевт), Елгин Евгений (ЖМ интерн-терапевт) «Изучение эффективности препарата вестибо у больных с дисциркуляторной энцефалопатией смешанного генеза с явлениями вертебрально-базилярной недостаточности» постер баяндаманы көрсеттi.

3 тур 26.04.13ж. Цой Радмила таныстырды (ЖМ интерн-терапевт), Вакидинов Ядигар (ОМ интерн-терапевт), Елгин Евгений (ОМ интерн-терапевт) постерный доклад по теме «Изучение эффективности препарата вестибо у больных с дисциркуляторной энцефалопатией смешанного генеза с явлениями вертебрально-базилярной недостаточности».

«Білім күніне» байланысты оқытушылар мен студенттер диплом алды «Студенттік ғылым – 2013ж.» студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми конференциясының «Жас ғалымдар» секциясында стендіқ баяндама ерекше көзге түскені үшін.

 

s

  СҒЗЖ бiздiң жеңiмпаздар кәсiби төрағасымен проф. Дуйсеновой А.К.

 

ss

 

2012 ж ғылыми — студенттiк жұмыстардың 3 турының жеңiмпаздары

СҒЗЖ кафедраның жауапты асс. м.ғ.к. Д.А.Митрохинмен

 sss ssss