Scientific-practical conference of the University Days in 2014: «Problems of medical psychology, communicative skills and social work in Kazakhstan: Status and Prospects»

Scientific-practical conference of the University Days in 2014: «Problems of medical psychology, communicative skills and social work in Kazakhstan: Status and Prospects» A scientific-practical conference has passed at the Center for Communication Skills named after Juliet Draper in 12.04.2014 in…

Visiting to Yekaterinburg, Russia. International activities of Communicative skill’s center named after J.Draper and the Department of communicative skills, basics of psychotherapy, general and medical psychology.

Visiting to Yekaterinburg, Russia. International activities of Communicative skill’s center named after J.Draper and the Department of communicative skills, basics of psychotherapy, general and medical psychology. On the basis of the signing between the Kazakh National Medical University named after…

«Медициналық (клиникалық) психология: тарихи дәстүрлері және заманауи тәжірибе» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы мен Джулия Драпер атындағы коммуникативтік дағдылар орталығының халықаралық қызметі. Ресей, Ярославль қаласындағы визитинг. «Медициналық (клиникалық) психология: тарихи дәстүрлері және заманауи тәжірибе» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция туралы

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы өткізген студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша ақпарат.

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы өткізген студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы бойынша ақпарат. Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасының оқытушысы Шайхина Еркетай Тлектесовнаның ұйымдастыруымен 23 және 24 қаңтарда шет ел студенттері, педиатрия факультеттеріндестуденттің…

Коммуникативтік дағдылар, психотерия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы және Дж. Драпер атындағы коммуникативтік дағдылар орталығының халықаралық іс-әрекеті. Россияның Екатеринбург қаласына визитинг.

Коммуникативтік дағдылар, психотерия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы және Дж. Драпер атындағы коммуникативтік дағдылар орталығының халықаралық іс-әрекеті. Россияның Екатеринбург қаласына визитинг.

Сонымен қоса коммуникативті дағдылар орталығында Радуга атты өзіндік даму және жекелей өсу клубының президентінің қатысуымен 3 сағатқа созылған,қатысушылары коммуникативті дағдыларын жетілдірген, критикалық ойлауын дамытып және ойын құрастырып өз көзқарастарын білдірген өзіндік даму тренингі өткізілді.

Сонымен қоса коммуникативті дағдылар орталығында Радуга атты өзіндік даму және жекелей өсу клубының президентінің қатысуымен 3 сағатқа созылған,қатысушылары коммуникативті дағдыларын жетілдірген, критикалық ойлауын дамытып және ойын құрастырып өз көзқарастарын білдірген өзіндік даму тренингі өткізілді.

О Международной научно-практической конференции «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика».

Международная деятельность ЦКН им.Драпер и кафедры коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии. Визитинг в г.Ярославль, Россия. О Международной научно-практической конференции «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика».