Издательская деятельность

Список выпущенных книг, методических указаний:

  1. Учебник «Гинекология» на казахском языке.

Оқулық медициналық жоғарғы оқу орындарының талабына сай қазақ тілінде тұңғыш рет жарық көріп отырған оқулық. Мұнда гинекологияның негізгі бөлімдері кеңінен берілген. Атап айтқанда, гинекологиялық онкология эндокринология, бедеулік мәселелері, жыныс ағзаларының  қабыну аурулары, жыныстық қатынас арқылы берілетін  инфекцияның орны ж.т.б.

Оқулықта балалар мен жасөспірімдер гинекологиясына, сондай-ақ экстракорпорольдік ұрықтануға (ЭКҰ) овуляцияның гормондық  реттелу және ынталандыру процестеріне ерекше көөңіл бөлінген.

Оқулықтың  соңында әр тақырыпқа арналған тесттік сұрақтар топтамасы келтірілген.

Медициналық  жоғары оқу орындары студенттеріне, резиденттерге, акушер-гинеколог дәрігерлеріне, сонымен қатар медициналық колледждердің, техникумдардың студенттеріне арналған.

Учебное пособие «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии».

В учебном пособии представлены такие нозологические формы как: гипертензивные состояния при беременности, предлежание плаценты, ПОНРП, внебольничные роды, послеродовые кровотечения, геморрагический шок, внематочная беременность, апоплексия яичника, перекрут придатков матки, пельвиоперитонит, кровотечения из половых органов, экстренная контрацепция.

Приложение состоит из тестов, ситуационных задач и ОСКЭ по темам: ведение II периода родов, активное ведение последового периода, неотложная помощь на догоспитальном этапе при асфиксии новорожденного, неотложная помощь на догоспитальном этапе при прервавшейся внематочной беременности, неотложная помощь на догоспитальном этапе при маточном кровотечении, сбор анамнеза у беременной женщины с жалобами на маточное кровотечение и сбор анамнеза у гинекологической больной с жалобами на маточное кровотечение.

Оқу қуралы «Акушерия және гинекологиядағы қауырт жағдайлар».

Оқу құралында акушерия және гинекологиядағы жүктілік кезіндегі гипертензиялық жағдайлар,плацентаның жатуы, қалыпты орналасқан плацентаның мерзімінен бұрын сылынуы, ауруханадан тыс босану, босанудан кейінгі қан кету,жатырдан тыс жүктілік,анабез аяқшасының бұралуы,пельвиоперитонит,жатырдан қан кету, шұғыл контрацепция сияқты қауырт жағдайлар көрсетілген.ҚР ДСМ-ң клиникалық хаттамасына сәйкес ауруханаға дейінгі кезеңде диагностиканың мақсаттары мен көмек көрсету себептері көрсетілген.

Қосымшада студенттердің ауруханаға дейінгі кезеңде босанудың 2-кезеңін жүргізуге,нәрестелердің асфиксиясына,жатырдан тыс жүктіліктің үзілуіжәне жатырдан қан кету кезінде көрсеткен шұғыл көмектерін,  коммуникативті және тәжірибелік дағдыларын бағалау туралы мәлімет көрсетілген.

Оқу құралында тақырып бойынша 20 жағдайлық есеп және 60 тест түріндегі сұрақтар қосылған. Оқу құралдың соңында үш тілде (мемлекеттік, орыс және ағылшын)глоссарий берілген.

Оқу құралстуденттерге, интерндерге, резиденттерге,жалпы тәжирибелік дәрігерлерге және дәрігер акушер-гинекологтарға арналған.

План издания учебно-методической литературы по дисциплине

на 2016-17 уч.г.

Название Авторы
1. Учебное пособие на государственном языке «Жүктілік кезіндегі анемия» доцент Кожабекова Т.А.

ассистент Шукенова Э.К.

 

2. Учебно-методическое пособие на английском языке «Неотложные состояние в акушерстве и гинекологии». д.м.н. .Калиева Л.К.

доцент Еспаева Р.Н.

ассистент Оразакова Н.Н.

3. Учебное пособие на государственном языке«Акушерлік іс:  Кауіпсіз аналык принциптері». д.м.н. .Калиева Л.К.

доцент Бищекова Б.Н.

ассистент Шукенова Э.К.

4. Учебное пособие «Диагностика и лечение генитального эндометриоза» Доцент Скакова Р.С.